FANDOM


Obowiązująca linia produkcyjna ZFK [Zjednoczonych Fabryk Kosmicznych] to rozwiązanie optymalne. Nie zabraniamy modyfikacji naszych okrętów, o ile są one zgodne z traktatami zbrojeniowymi Zjednoczenia. Konstrukcje statków mają format modułowy i istnieje możliwość późniejszych ich usprawnień; o ile są one dokonywane w naszych stoczniach bądź stoczniach posiadających nasz certyfikat, nie widzimy w tym problemu. Nie możemy się jednak zgodzić na nieoficjalne modyfikacje naszych produktów.

Nielegalne stocznie i stocznie systemowe, nieposiadające certyfikatu ZFK, muszą zdawać sobie sprawę, że każda nieuprawniona modyfikacja okrętu ZFK unieważnia oferowaną przez nas gwarancję.


fragment wywiadu z Astysem Korelem, właścicielem Zjednoczonych Fabryk Kosmicznych, na temat nielegalnych modyfikacji jednostek kosmicznych
(G1.III.1)