FANDOM


Potęga – oto cel Zbioru. Czujemy ją niczym światło na końcu naszej drogi, niczym zapowiedź odległego zbawienia. Jej obecność opromienia każde z naszych dążeń i pragnień. Niegdyś ludzkość złamała prawo ewolucji i doprowadziła do sztucznej transgresji zarówno własnego ducha, jak i maszynowego bytu. Decyzja ta doprowadziła do Plagi i Wypalenia. Nie tym jest Potęga. Ona jest naszym przeznaczeniem i drogą. I naszą jedyną szansą.

Almanachy Zbioru, O Potędze
(G3.I.1)