FANDOM


Czym jest zatem poznanie? To identyczne, obiektywne spojrzenie na wspólny układ odniesień. Paradoks Percepcji uniemożliwia nam stworzenie takiego układu. Brak nam punktu zaczepienia. Wystarczy niekiedy drobiazg wybijający nas z rytmu, tak jak w przypadku Tidonów, którzy nie rozumieli pojęcia światła i ciemności. Nie tracimy jednakże nadziei. Tidonowie wszakże „patrzą”, choć nie rozumiemy, czym dla nich jest wzrok. Zostają więc kształty, echolokacje... Jak jednak zdefiniować wspólną przestrzeń?

Seth Trolt, Myśliciel Lektor, fragment prajęzykowych notatek pamięciowych na temat Programu Ksenologicznego Imperium

(G3.I.4)