FANDOM


Wszelkie kontakty z Elohim, jak i z każdą z sekt, powinny zostać ograniczone. W pracy Strażnika Granicy najczęściej natkniecie się wszakże na Elohim. Dlatego uczulamy zwłaszcza na nich. Ich sposób myślenia, po wiekach genotransformacji, znacznie różni się od ludzkiego. Porównując historię kontaktów z sektami, zauważycie, że łatwiej porozumieć się nawet ze Stripsami czy Zbiorem. Jednakże wiara Elohim w powrót Tych, Którzy Odeszli może być dla nas użyteczna. Elohim chętnie udostępniają skany Granicy i wyniki badań Promienia, a ich obecność na Granicy Galaktycznej jest częsta. Strzeżcie się jednak przed nadmiernym okazywaniem im zaufania. Oni pragną Powrotu. My przed nim strzeżemy.

Początek wykładu technicznego Sekty a Strażnicy, przeznaczonego dla kandydatów zainteresowanych czasową pracą Strażnika Granicy.
(G1.II.6)