FANDOM


W dalszym ciągu nie uzyskałem odpowiedzi z Edenu w sprawie użyczenia Dłoni. Zdaję sobie sprawę, że elitarne siły Imperatora mogą zostać wyrwane z bezczasu jedynie w wyjątkowych sytuacjach, ale ta bluźniercza kampania wymyka się nam spod kontroli! Zbuntowany lord Nyrotos i jego wyznawcy niosą swe słowa coraz większej liczbie światów! Co prawda przegnano ich Czarną Dłoń z okolic supernowej Keplera, ale większość armady nadal najeżdża systemy mniejszych rodów na galaktycznych rubieżach! A pragnę przypomnieć, że Czarna Dłoń to jedna z największych byłych Dłoni Imperatora! Nasze położenie z dnia na dzień staje się coraz rozpaczliwsze!
Błagam Jego Imperatorską Mość o życzliwe wysłuchanie. Nie możemy dopuścić, by poglądy Nyrotosa na temat powszechnego użyczenia imperatorskiej ambrozji zyskały więcej zwolenników! Życie to cenny dar – to prawda. Prawo do jego przedłużenia powinno wszakże iść w parze ze zdrowym rozsądkiem i obiektywnym sądem, bo tylko to zezwoli na trwanie tych, których istnienie jest najcenniejsze dla całego Imperium Galaktycznego.

Typho Cortell, Pan Trzeciego Zastępu, książę Rodu Cortell, głównodowodzący Flotyllą Czterdziestą Czwartą Sił Porządkowych Imperium, nagranie audio, zapisy Sieci Galaktycznej
(G3.I.8)